Qigong

Qigong kan spores over 5000 år tilbage. Der findes over flere hundrede forskellige former for Qigong. De har alle som grundlæggende hensigt at styrke både den fysiske krop og den mentale side.

Qi er en overordnet kinesisk betegnelse, som dækker over luft og alle grader af energi, der måtte eksistere. Det betyder, at principielt er enhver form for træning fra åndedrætsøvelser til meditation Qigong. Der findes Qigong-øvelser for stort set alt. Der findes rigtig mange gode og positive Qigong-øvelser, som giver god mening – selvom de fleste, der ses, ikke er andet end ”tomme” øvelser og bevægelser, der videregives af uerfarne lærere og pakkes ind i mysticisme. Der er flere farer i den forbindelse: Den første er blot den, at simple fysiske øvelser og åndedrætsøvelser udelukkende arbejder med “det ydre” og derfor ikke giver de lovede resultater. De forsinker eller forhindrer de mennesker, der virkelig gerne vil lære at arbejde med de indre discipliner – simpelthen fordi de ikke er i stand til at vurdere fra starten, om de er havnet hos en lærer, der kan undervise og har erfaring.

En anden, meget større risiko er, at mennesker i følelsesmæssig og mental ubalance risikerer at komme ud i store psykologiske problemer ved at lære fra en lærer med begrænset erfaring og viden.

Taiji er også Qigong og er udviklet og raffineret gennem mange år af mange store mestre. Og så har Taiji én stor fordel frem for Qigong i forhold til at se, om en lærer har et vist niveau: Hans eller hendes niveau afsløres med det samme i deres pushhands! Hvis de bruger fysisk styrke, teknikker og hurtige temposkift, så er det lig med nul i denne sammenhæng.

Derimod vil en lærer, der er sensitiv, afspændt, centreret og i stand til at returnere et skub uden synlig brug af muskelkraft eller anstrengelse være et sikkert tegn på, at vedkommende rent faktisk har noget at byde ind med.

Qigong kan spores mere end 5000 år tilbage, og oprindeligt var der fem hovedretninger med hver deres systemer og stilarter: én med rødder i taoismen, én med rødder i buddhismen, én med rødder i konfucismen, én med kampkunst for øje og én primært til forebyggelse af sygdom og udvikling af et godt helbred, fysisk og mentalt. Det er specielt den sidste kategori, jeg i det følgende har valgt at holde fokus på.

Tidligere var det en disciplin, der gik i arv inden for en familie, typisk fra far til søn – og oftest hemmeligholdt for udefrakommende. Eller der var tale om “mestre” inden for en bestemt retning, som valgte at videregive deres viden til udvalgte elever (disciple). I dag har Qigong bevæget sig hen imod en åbenhed, der har betydet, at Qigong har bredt sig til Vesten og udøves dagligt af flere hundredetusinde mennesker. Samtidig har Qigongs gavnlige effekt på helbredet betydet, at Qigong i dag er genstand for forskning i en stærkt stigende grad både i Østen og Vesten.
I Kina er det almindeligt, at et hospital tilbyder behandling i både konventionel vestlig medicin og kinesisk medicin – akupunktur, massage, urtemedicin samt Qi Gong. Behandlingstilbuddet i Qigong kan deles op i to typer:
Den ene type er Qigong-behandling udført af en Qigong-mester på en patient. Det vil sige, at Qigong-mesteren holder sine hænder over de områder på patienten, som er ramt af sygdom. Det er videnskabeligt påvist, at der fra Qigong-mesterens hænder strømmer en kombination af elektromagnetisk, infrasonisk, infrarød bølgelængde, som er målbar med teknologisk måleudstyr. Denne påvirkning har vist sig at have en positiv effekt på visse kræftformer og sygdomme i nervesystemet.

Den anden type af Qigong er øvelser, som udføres af personen selv, efter vedkommende er blevet undervist i disse. Denne form for Qigong har en veldokumenteret positiv effekt på ubalancer og problemer i fordøjelsessystemet, kredsløbet, immunapparatet, hormonsystemet samt nervesystemet.

Det er den sidste type af Qigong-øvelser, som vi primært underviser i Dansk Center for Taiji og Qigong.
Qigong kan betragtes ud fra en rent vestlig anskuelse, hvor fokusset er på de reaktioner i nervesystem, hjerneaktivitet, immunapparat, hormonsystem etc., som umiddelbart kan måles og registreres. Det er her, hovedparten af forskningen omkring effekt finder sted.

Eller det kan betragtes med udspring i den kinesiske model, hvor samspil mellem organer, meridianer etc. gør sig gældende.

Qi
Når det handler om at udvikle vores egen Qi, er det givet, at vi først er nødt til at lære at fornemme og sanse vores Qi. For nogle sker det forholdsvis hurtigt med den rette instruktion og øvelse, for andre kan det tage noget længere tid (måneder til år).
De to første ting, vi skal henlede vores opmærksomhed på i Qigong-træning, er at forberede og styrke den fysiske krop gennem øvelser samt fokusere på vores åndedræt.

Hvad er Qigong?
For at forstå hvad Qigong er, er det nødvendigt at vide, hvad ordene betyder.
De fleste kinesiske ord kan oversættes på flere måder, men i det her tilfælde peger de forskellige variationer hen imod en forholdsvis ensartet betydning:
Qi betyder som tidligere nævnt frit oversat “energi” eller “livsenergi”. Gong betyder “at arbejde med”, “at opnå færdigheder i”.

Qigong betyder altså “at arbejde med livsenergien” eller “opnå en færdighed i at arbejde med energi”.
Grundlæggende har alle de mange forskellige former for Qigong til hensigt både at styrke den fysiske krop og afbalancere sindet, da alle andre aktiviteter i livet er baserede på et godt helbred. Nogle er designet specielt til kampkunst, f.eks. Taiji, andre til spirituelle formål, og atter andre udelukkende med det formål at styrke helbredet, fysisk såvel som psykisk.

I Dansk Center for Taiji og Qigong underviser vi i Soaring Crane Qigong, 5-element Qigong, Emei Qigong, Hunyuan Qigong, 5 – Animal Qigong og Baduanjiin Qigong.

Qi Gong-settene er gennemprøvede gennem flere århundreder, enkle både at lære og at udføre og har en veldokumenteret positiv effekt på helbredet.

I Dansk Center for Taiji og Qigong underviser vi både Qigong og Taiji i form af efteruddannelseskurser til sundhedsprofessionelle, som har ønske om at integrere det i deres behandling/undervisning af klienter.