Tai Chi

Taijiquan er en ” indre ” kinesisk kampkunst med hovedvægten lagt på afspænding, centrering og eftergivenhed både i selvforsvar og dagligdagen. Taijiquan træning udvikler indre styrke og harmoni via forbedret koordination og afspænding af sindet (bevidstheden) og kroppen. I sin ydre form er Taiji en bevægelseskunst for helse og selvforsvar. På det indre plan er det sammenligneligt med Raja Yoga, visse meditationsformer samt det at arbejde med indre energi. (Qigong). Forbindelsen mellem sind og krop er fundamental. Når folk spørger hvad Taiji er hører man ofte spørgsmål som, ” er det ikke noget med sådan nogle langsomme bevægelser, meditation, bedre balance, helseøvelser, noget gamle mennesker laver, en gammel kampkunst e.l.? ” Hver ting er for så vidt rigtigt. Taiji udføres for en stor part af tiden langsomt. ” Formen ” som er basistræningen i Taiji udføres langsomt.

Tilstanden man kommer i under udførelsen af Taiji er på en del punkter sammenlignelig med god meditation, dvs. man er i en tilstand af vågen opmærksomhed i en afspændt krop. Man udvikler klart sin balance- og koordinationsevne ved at udøve Taiji. Taiji har en markant gunstig indvirkning på helbredet, bl.a. via sin positive påvirkning af nervesystemet, åndedrættet, styrkelsen af muskler, knogler og led, den blide massage de indre organer får under træningen, etc. Man ser ofte ældre mennesker udføre Taiji i Østen, og det er aldrig for sent at starte på Taiji. Men mange af de ældre man ser, har trænet siden de var meget unge og har altså 30 – 50 års erfaring!

Taijiquan er et gammelt selvforsvarssystem og et af de allerbedste og sværeste at mestre. Alle de helsemæssige aspekter af Taiji, er opmærksomheden først blevet rettet mod inden for de sidste 100 år. I dag fremstår Taiji for mange som en pendant til den stressede tilværelse og zapperkultur vi lever i. Et åndehul med mulighed for fordybelse.

Historie

Det er svært at tidsfæste Taiji ´s oprindelse præcist. De grundlæggende principper er flere tusinde år gamle, hvorimod Taijiquan som selvforsvarssystem formentlig ikke er mere end ca. 700 år gammelt. Den variation vi ser i dag med langsomme, flydende bevægelser, – sat sammen til det man kalder en ” Form ”, er kun omkring 100 år gammel. Før det bestod grundtræningen i Taijiquan af statiske stillinger som blev holdt fra 30 sekunder op til adskillige minutter. Herudover trænede man bevægelser med skridt i alle retninger samt sparingsøvelser med en partner. Forskellige former for våbentræning, så som sværd, sabel, stok og stav var ligeledes en del af træningen. Selvom flere af føromtalte træningsmetoder kan og bør indgå i træningen, er hovedvægten i dag lagt på Formen.

Formen kan have flere navne, så som Yang-stilen, Chen-stilen, Wu-stilen eller Sun-stilen. Disse navne er i virkeligheden kinesiske familienavne, ligesom Jensen, Petersen og Jørgensen er danske familienavne. Det var tidligere tradition at navngive en stilart efter en exceptionel god lærer og Mester. Chenstilen var den første, Yangstilen udviklede sig fra Chenstilen og Wu og Sunstilen fra Yangstilen. Siden hen er der kommet mange nye udgaver af stilarter til, men traditionen med at navngive dem efter familienavne er ikke længere almindeligt. Når du modtager undervisning i Dansk Center for Taiji og Qigong vil du som udgangspunkt blive undervist i Master Sam Tam’s system, som er en udgave af Yangstilen. Men udover Torben Bremann er en af Master Sam Tam’s absolutte topelever, er han én af de mest erfarne certificerede undervisere i både Master Huang Xiangxian’s Taiji system   samt i Chenstilen. Taijiquan er ikke en statisk størrelse, men er op igennem historien udviklet og forbedret af dygtige udøvere, som har bidraget med deres forståelse og udvikling af Taijiquan. De ydre bevægelser og træningsmetoder kan variere, men de grundlæggende principper – det der gør det til Taiji – kan og bør der ikke afviges fra. Hvis en lærer ikke med al tydelighed kan demonstrere det der undervises i eller refereres til – er han/hun ikke kvalificeret til at undervise.

Hvad betyder Taijiquan?

Ordet Taijiquan er sammensat af tre ord. De to første ord kommer fra bogen Yi Jing (forandringernes bog). Tai kan oversættes som stor, mægtig. Ji betyder exceptionel, ultimative, ekstrem. Tilsammen former de to ord et filosofisk koncept som går længere tilbage i historien end taijiquan som et selvforsvarssystem. Ideen om taiji blev udviklet for flere tusinde år siden og former grundlaget for tilblivelsen af alt andet i universet. Taiji har tætte bånd til og er en del af Taoismen. Taiji handler om at udvikle og fornemme energi (Qi) gennem bevægelse. Den energi som er grundlaget for og indeholdt i alt, lige fra mikroskopiske organismer til bjerge og stjerner. Quan betyder ” næve ” eller boksning. Taijiquan betyder “Det ultimative selvforsvarssystem” eller i en mere forenklet udgave – Det bedste selvforsvarssystem.