December 2014

Så er vi nået til året sidste måned og de fleste har fokus på alle de aktiviteter der naturligt følger med julemåneden … Det har været et travlt år for mig – mange workshops, mange elever og en del skriveri. Kommende Tai Chi og Qi Gong bog er nu hos forlæggeren, samtlige foto er blevet skudt – og nu mangler der “blot” alle de videoklip bogen også vil være fuld af …

Jeg har noget af en workshop liste for de første måneder for det kommende år – og den er ikke helt fyldt op endnu, der vil komme flere til. Længere nede i nyhedsbrevet vil du kunne se en foreløbig liste.

Rejse til Sam Tam
Sam Tam kommer sandsynligvis ikke i 2015 og afholder workshop i Danmark. Til gengæld er der blevet arrangeret en rejse til ham i begyndelsen af august, og den er allerede fuldt booket. Så snart jeg ved hvornår han kommer til Danmark igen, vil jeg annoncere det ud.

Rejse Taiwan
Der har ikke været nok tilmeldinger til at jeg har kunne arrangere en grupperejse til november næste år. Til gengæld rejser jeg med overvejende sandsynlighed selv dertil i samme måned, så eventuelle interesserede som tænker det kunne være spændende at rejse dertil, kan smide mig en mail.

Enetimer
Der er flere og flere der signer op for enetimer. Og det giver god mening. Der er ting jeg kan undervise på almindelige træningsaftener – og der er ting der egner sig bedst som enetimer. Som noget nyt i det nye år, vil jeg åbne op for, at det bliver muligt for to elever at signe op for en fælles enetime. Men mere om det på et senere tidspunkt.

Workshops
Jeg kan varmt anbefale jer at tilmelde sig de små 4 timers workshops jeg afholder med fokus på et bestemt kropsområde. Jeg ved fra dem der har deltaget, at de synes de får meget med hjem. Og igen her – så giver det mig mulighed for at undervise i ting jeg normalt ikke kan til de kontinuerlige trænings aftener, hvor der er et andet fokus. Workshoppene er åbne for ALLE med interesse i kroppen!
Pris pr. workshop: 350,-

Uddrag fra bog
Jeg lovede i et af mine forrige nyhedsbreve, at jeg ville fortætte med at komme med små uddrag fra kommende bog – så det gør jeg naturligvis. Ellers er der blot fra mig at ønske alle en god jul og en dejlig december måned. Jeg vender tilbage lige før nytår.

Torben

Tilfældigt uddrag fra kommende bog …
Kropsbevidsthed
Opmærksomhed forbinder det ydre med det indre. Kropsbevidsthed opstår, når bevidstheden fokuserer gennem kroppens sanser. Energi følger sindet. Ved at koncentrere på lugte, smag, syn eller hørelse, koncentreres opmærksomheden i hovedet, hvilket samler energien dér. Kun berøringssansen er spredt udover og gennem hele kroppen. Så ved at koncentrere sig om kroppen, gives mulighed for en jævn spredning af energi i hele kroppen. Tanker fokuserer oftest opmærksomheden væk fra kroppen og op til hovedet – med mindre en øget kropsbevidsthed er blevet udviklet og trænet over tid. Hvad kommer først når du bevæger dig? Kropsbevidsthed eller kropsbevægelse? Bevæger du dig først, og SÅ bliver du opmærksom på det, eller bliver du først opmærksom på et forestående behov for at bevæge dig – og så bevæger du dig? Det er formentlig en kombination af begge. Er den opmærksomhed som fører til beslutningen om at bevæge sig den samme opmærksomhed som monitorerer kroppens bevægelser? Et gammel Taiji ordsprog lyder: “Yi , Qi Jing” – når sindet projiceres, bevæger energien sig, og kroppen følger efter. Den del af opmærksomheden, som kan træffe beslutninger er bevidstheden, og den del der monitorerer kroppens bevægelser er kropsbevidstheden eller “ting jing” (at lytte til og med kroppen). Den del af sindet der igangsætter selve bevægelsen er sindets hensigt (Yi). Bevidstheden indeholder evnen til at træffe beslutninger, hvor kropsbevidstheden kun har den evne i form af en instinktiv reaktion eller en tidligere tillært respons. Ved at øve i og sigte mod korrekte kropspositioner i Taijiformen, styrkes og raffineres kropsbevidstheden og til en vis grad oplevelsen af kropskontrol. Taijiformens bløde, flydende bevægelser, er i den sammenhæng meget væsentlige i de første år af din træning. På et højere niveau vil fokus i stigende grad være på “de indre bevægelser” – hvad der foregår inde i kroppen, hvor små bølger af bevægelse kan registreres og føles, kompression og dekompression samt små stræk, og hvor kroppen balanceres og stables mere hensigtsmæssigt ovenpå hinanden led for led – indefra og ud. I denne del af processen er en dygtig lærer, der kan guide og pege i den rigtige retning guld værd.

Moral, livs principper og Taiji
At leve i overensstemmelse med den moralkodeks, de normer og værdisæt vi gerne vil se os selv som eksponent for, har enorm betydning. Ikke blot i relation til Taiji, men naturligvis i særdeleshed i forhold til livet. Det duer ikke, at have ét sæt af værdier vi gerne ønske at leve ud fra og gerne fortæller andre er vores livs principper, og så et tilpasset sæt vi lever efter i det virkelige liv, som synes lettere, så længe vi ikke bliver opdaget. Du kan narre andre, men du kan ikke narre dig selv! At leve efter det der på engelsk kaldes “double standard”, fører blot til indre konflikter og spændinger, og gør det vanskeligt at udvikle sig hinsides et vist punkt både i Taiji og livet. I takt med du kommer dybere og dybere i din Taiji, vil du uundgåeligt ændre adfærd og karakter, hvis du ønsker din udvikling skal fortsætte. Ellers stopper den dér og du vil ikke få meget ud af din Taiji – og hvad værre er – livet som helhed.

Tage ansvar – og give slip
Vi er alle ansvarlige for vores liv. Vi vil alle opleve forskellige følelsesmæssige, økonomiske, helbredsmæssige udfordringer, m.m. De kommer og går. Mange af de ting og hændelser, kan vi ikke gøre meget ved. Men vi kan beslutte hvordan vi vælger at forholde os til dem. En af de store Taijimestre er citeret for at sige: “I takt med at du bliver mere afspændt, vil du blive mindre bange. Når du bliver mindre bange – vil du blive mere afslappet”. Enhver begivenhed i denne verden har potentialet til at udløse lidelse hos dig, hvis du reagerer angstfyldt på den. Hvis du derimod giver slip, afspænder og accepterer, vil frygten opløses, og det er muligt, at møde selv store udfordringer i livet med sindsro. I øvrigt, hvis det er noget der kan fikses – så fiks det. Hvis ikke det kan fikses, så acceptér og giv slip. Alt andet vil blot stjæle din energi og æde dig op.

“Det er ikke fordi noget er vanskeligt , at vi ikke tør: det er, fordi vi ikke tør, at det er vanskeligt.” – Seneca

At gentage

“Repetition is the mother to success”

Fokuserede og meningsfyldte gentagelser gør informationer til viden og forståelse. Ved at træne gør du teori til praksis. Hvis du tænker, at du vil træne mindst muligt, overser du det faktum, at det at gentage en ting er en væsentlig del af en læringsproces. Jeg husker en episode jeg havde under et ophold hos min lærer, master Sam Tam, for nogle år siden: Jeg øvede og arbejdede med en bevægelse, men havde svært ved at få den ind i mit system, og forstå den. Jeg blev sur på mig selv og gav tydeligt udtryk for det ved at kalde mig selv diverse gloser. Pludselig siger Sam Tam: “Hvorfor er du så hård ved dig selv? Havde du forventet, at straks efter jeg har vist dig en bevægelse så kan du den? Taiji er en selvforsvars kunst. Hvis du kunne lære den lynhurtigt, ville det ikke være en kunst. Pludselig faldt nogle ting på plads for mig – og jeg kunne give slip og acceptere, at det ville tage lidt tid endnu før jeg kunne bevægelsen … Havde jeg haft det privilegium at møde Beethoven, set og hørt ham spille piano, så havde jeg vel ikke forventet at jeg kunne sætte mig ned og gøre det samme – uden øvelse? Vi ved i dag, at der skal rigtig mange timers træning til at få talent til at udvikle sig til at mestre en ting. Flere eksperter kalder det de 10.000 timers træning. På et overfladisk plan tænker vi, når vi har set noget en gang eller to, at det kan vi godt finde ud af, og bliver straks utålmodige og vil lære noget mere eller nyt. Sandheden er, at vi sandsynligvis vil skulle gentage bevægelsen flere hundrede gange, før vi forstår den og gør den til vores egen. Her er tilliden til processen, metoden og læreren vigtig. Ved at gentage en bevægelse igen og igen skabes et mønster og en forbindelse i hjernen og nervesystemet, og bevægelsen bliver gradvist bedre. Vanskelige bevægelser og bevægemønstre kan lagres i storhjernen og kan bruges af den motoriske cortex, når der er brug for det. Storhjernen tjekker at bevægelserne laves korrekt, og sikrer muligheden for at lave små justeringer, hvis det er nødvendigt. Hvis du øver en bevægelse et par gange, vil du opnå en vis dybde i din forståelse. Øver du den 10 gange, vil din forståelse nå et nyt og dybere niveau, og du vil blive opmærksom på ting i bevægelsen du ikke registrerede første gang. Udfører du bevægelsen 20 eller 30 gange med fokus på kropsbevidsthed, vil der opstå så mange ubesvarede spørgsmål i relation til bevægelsen, at det vil være nytteløst at fortsætte, uden først at have analyseret og forsøgt at forstå dem. Og måske tjekket med din lærer. At gentage bevægelserne vil føre til en raffinering og dybere forståelse og integrering i og af hele kroppens bevægemønster.
“The only source of knowledge is experience” – Einstein”

Workshops:

24. januar 2015 (10 – 14): Skulderbæltet (Den Intelligente krop –  http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-skulderbaeltet )
Skulderbæltet og skulder leddene består af seks knogler: De to kraveben, de to skulderblade og de to overarmsknogler samt derudover brystbenet som forbinder området til brystkassen. Hver gang vi bevæger vores arme eller skulderområdet, foregår det i et kompliceret sammenspil mellem led forbindelserne og musklerne. Og enhver ubalance i én struktur et sted – påvirker strukturerne alle steder. På denne workshop vil du få en forståelse for hvordan strukturerne mest hensigtsmæssigt bør arbejde sammen i hele skulderbæltet – og desværre ofte ikke gør det . Og du vil blive præsenteret for, og komme til at arbejde med, en masse øvelser til at rette op på ubalancer, skævheder og fejlfunktioner. Workshoppen starter med en kort gennemgang af anatomien i skulderbæltet.

31. januar (12.30 – 16.30): Qi Gong Charlottehaven
Qi Gong har sine rødder i kinesisk medicin og kan spores flere tusinde år tilbage. På denne workshop vil vi arbejde med skærpet opmærksomhed og mindfull bevægelser, som sammensættes til en lille serie, hvor åndedræt og bevægelser koordineres og der arbejdes med oplevelsen af flow i bevægelserne

3. februar (19.30 – 21.30): Foredrag Charlottehaven

7. februar 2015 (10 – 14):Qi Gong (Den intelligente krop –  http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-qi-gong )

14 – 15 februar 2015: Qi Gong Uddannelse
Uddannelsen er bygget op omkring moduler som kan tages enkeltvis i det tempo der passer til den enkelte. Hvert modul består af to weekender og en enkelt supervisionsgang ind mellem de to weekender. Der må forventes en del træning/øvelse hjemme mellem weekenderne. Fordelingen mellem teori og praksis vil være ca. ¼ teori og ¾ praksis. Der vil blive udleveret et kompendium med relevant teori omkring kinesisk medicin og anatomi – ligesom der vil blive henvist til yderligere relevant litteratur. Der vil være stort fokus på praktisk kunnen og formidling. Holdene vil være små – da det er vigtigt at alle bliver dygtige til det de lærer – forstår det – og kan formidle det. Ved bestået og gennemført eksamination, vil et certifikat blive udstedt.

21. februar 2015 (10 – 15):Vifte- og Stokform
For første gang, vil jeg begynde at undervise offentlig i både vifte- og stokform i Danmark.Der undervises i to selvstændige blokke i henholdsvis vifte- og stokform, så det er muligt blot at melde sig til den ene. Hver blok koster 275,- begge blokke 450,-

27. februar – 1. marts  Workshop Tai Chi og Qi Gong
Workshoppen forløber fredag aften fra 18 – 21, lørdag/søndag fra 10 – 17. Workshoppen er delt op i blokke der kan tages selvstændigt eller der kan tilmeldes til hele workshoppen. Fuldt program vil blive opslåaet i juli måned

7. marts 2015 (10 – 17): Kursus kropsholdning http://www.denintelligentekrop.dk/kropsholdning-kursus-torben-bremann Kunne du tænke dig at være i stand til

  • at tilrettelægge målrettede trænings- og øvelsesprogrammer baseret på en anatomisk analyse af kropsholdningen?
  • at lære hvordan du effektivt skelner mellem for korte og for lange muskler
  • – og at designer et trænings- og øvelsesprogram på baggrund af det?

Målgruppe:

Kurset er primært rettet mod dig, der arbejder professionelt med træning eller behandling. Kurset henvender sig til alle behandlere, fx fysioterapeuter, psykomotoriske terapeuter, andre faggrupper indenfor sundhed og bevægelse samt personlige trænere og/eller undervisere indenfor fx Yoga, Pilates og andre bevægelsesformer. Efter kurset vil øvelserne og den tilegnede viden, fint kunne bruges og integreres indenfor den enkelte kursists arbejdsområder. Lige fra individuel træningsterapi, over øvelsesvejledning af klienter i behandling, til holdundervisning.

10. marts 2015 (19.30 – 21.00): Foredrag Charlottehaven

14. marts 2015 (10 – 14): Meditation (Den intelligente krop – http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-meditation-siddende-staende-og-gaende)
Lær enkle redskaber til at meditere siddende, stående eller gående. Og få med det samme større ro, overblik og tilstedeværelse i dit liv. Vi lever alt for meget i hovedet og har brug for at komme ned i kroppen – og ikke mindst integrere sind og krop. På denne workshop vil du blive præsenteret for og guidet i, nogle enkelte lette meditationsøvelser, du bagefter kan integrere i din hverdag. Fra siddende over stående til gående meditation.

21. marts (12.30 – 16.30): Workshop Tai Chi (Charlottehaven)

28. marts (10.00 – 14.00): Åndedrættet:
Åndedrættet er vores vigtigste kilde til energi og afgiftning af kroppen. Hvordan vi trækker vejret er alt afgørende for hvordan vi fungerer og har det. Efter et lille teoretisk oplæg, vil vi arbejde med en masse øvelser til at sætte åndedrættet mere frit.

7. april 2015 (19.00 –  21.00): Foredrag “Mænd, motion og myter” Gladsaxe hovedbibliotek http://gladsaxe.aof.dk/kurser/Foredrag+og+debat/Livskvalitet/3913817/

11. april (10.00 – 14.00 Qi Gong (tiger):
“Tigeren” hører under “5 animal Qi Gong, som er blandt de ældste Qi Gong set. På denne workshop lærer du hele settet, så du kan øve det efterfølgende. Settet er fysisk krævende, men bliver undervist så selv vanskelige passager vil kunne gennemføres uden forudgående kendskab.

18. april (10.00 – 14.00): Fødder: 
Vores fødder bærer al vores vægt, og vi  negligerer dem ofte fuldstændig i dagligdagen og gemmer dem væk i vores sko. Fødderne påvirker hele resten af skelettet, og mange problemer i knæ, hofter og ryg, har sin rod i fødderne. På denne workshop vil du får et godt indblik i hvordan dine fødder er bygget op ved først at gennemgå anatomien i foden og så følge op med en masse øvelser

25. april (10.00 – 14.00): Daoyin (Kinesisk selvmassage) Daoyin – selvmassage –  består af massage og påvirkning af dit meridiansystem, muskler, knogler m.m. Daoyin benyttes ofte i forbindelse med Qi Gong og Tai Chi eller som hjælp til selvhjælp ved forskellige ubalancer i kroppen. Selvmassagen virker utroligt afstressende og afspændende og giver samtidig en oplevelse af mere energi og et øget velvære. Teknikkerne består dels af massage af forskellige akupunkturpunkter, og forskellige banke- og strygeteknikker på kroppen. Massagen udføres med tøj på. På denne workshop vil du lære fundamentet for daoyin, lidt om teorierne bag, og et massage program du kan bruge på dig selv i dagligdagen for at optimere dit velbefindende.

13. maj 2015 (19.30 – 21.00): Foredrag, Charlottehaven

16. maj 2015 (10 – 14): Skulderbæltet (Den Intelligente krop –  http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-skulderbaeltet )

6. juni 2015 (10 – 14): Workshop Tai Chi http://www.denintelligentekrop.dk/workshop-tai-chi

Maj – august 2015, Tai Chi og Qi Gong ved Charlottenlund Fort

Juni – juli 2015 Efteruddannelseskurser indenfor Tai Chi, Qi Gong, kropsanalyse, programdesign, m.m. (Program kommer snart)